Verzamelen in stap Verzamelen in draf Verzamelen in galop
Home
Het boek
Theorie
Praktijk:
Basisoefeningen
Spelen
Stretchen in stilstand
Buigen in beweging
• Verzamelen in vrijheid
Haute Ecole

De vraag die logischerwijs het meest gesteld wordt, is of het eigenlijk wel mogelijk is om je paard te leren zich in vrijheid te verzamelen. Die vraag is erg logisch, maar het antwoord ook: ja, natuurlijk!

In dat antwoord is het belangrijkste woord niet 'ja', maar juist 'natuurlijk', want verzameling is heel natuurlijk voor paarden. De hele klassieke dressuur is zelfs gebaseerd op het feit dat paarden zich in het wild, in de kudde en in gevecht of spel met soortgenoten verzameld bewegen. Als je een willekeurige dressuurtrainer vraagt of al dat gehuppel binnen die witte hekjes niet onnatuurlijk is, zal zijn antwoord zijn dat alle dressuurbewegingen, van de zijgangen tot de schoolsprongen, direct gebaseerd zijn op het natuurlijke gedrag van paarden in het wild.

Draf met de cordeo Verzamelde draf met de cordeo Piaffe met de cordeo
Hannah en Caspian in arbeidsdraf
Verzameld
En nog verder verzameld
In feite zal elke dressuurtrainer je daarmee dus vertellen dat paarden zich heel goed zelf kunnen verzamelen, zonder de hulp van een mens die ze met teugels, sporen of zweep in de juiste houding vasthoudt. En op dat idee is ook Natural Dressage oftewel Dressuur in vrijheid gebaseerd.

Als je je paard er eenmaal van overtuigd hebt dat het ongedwongen tijd doorbrengen met jou leuk is, dat samen vrij spelen leuk is en dat het leuk is om samen gefocust met verschillende manieren van bewegen te puzzelen, dan volgt verzameling vaak vanzelf. Voor paarden is natuurlijke verzameling namelijk simpelweg hun manier om hun vreugde, trots en energie uit te stralen. Als je als mens ervoor kunt zorgen dat je paard zich trots, blij en energiek voelt, dan is de fysieke verzameling bijna een bijzaak. Want wat is er nou mooier dan je beste vriend zich zo prettig te laten voelen?

Ontspannen draf in vrijheid Passage aan de cordeo Piaffe in vrijheid
Ontspannen draf
Passage
Piaffe
De verzamelde oefeningen uit de klassieke dressuur zijn hier voor de duidelijkheid gerangschikt naar de bewegingen waar ze uit voortkomen:

  • Verzameling in stap: van verzamelde tot uitgestrekte stap, de tweetakt schoolstap, Spaanse pas
  • Verzameling in draf: verzamelde tot uitgestrekte draf, piaffe, passage
  • Verzameling in galop: verzamelde tot uitgestrekte galop, viertakt galop, terre a terre

Meer lezen en vragen over Dressuur in Vrijheid? Art of Natural Dressage forum.
Voor meer info over clickertraining en het boek Vrijheidsdressuur: www.vrijheidsdressuur.info
© voor deze site, illustraties en teksten: Miriam Nieuwe Weme